Ekologisk mättnad

Skriftlig fråga 2018/19:708 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Enligt flera källor börjar marknaden för ekologiska produkter att mättas. Inom segmenten mejeri, ägg och kött märks en avmattning medan efterfrågan på ekologisk spannmål kvarstår. Läget för konsumentmarknaden tycks också ha stagnerat, och försäljningen av produkter med andra typer av mervärde såsom  lokalproducerat, havrebaserade mejeriprodukter med mera tycks i stället ha vunnit mark. Enligt analysföretaget Agrovektor finns det till och med exempel på tidigare ekoproducenter som har lagt av eller gått tillbaka till konventionell produktion när det gäller ägg, kyckling och gris.

Regeringen har fastställt mål för produktion och konsumtion av ekologiska produkter; mål som Jordbruksverket har fått i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att infria. Argumentet för detta har handlat om den starka efterfrågan på ekologisk mat, som den tidigare landsbygdsministern brukade uttrycka det. En intressant kommentar i sammanhanget är att den näst största aktören när det gäller försäljning av ekologiska livsmedel är Systembolaget, som förra året stod för en marknadsandel på 20 procent. 

Med tanke på att efterfrågan sedan några år stagnerat är det intressant att ta del av regeringens nuvarande skäl för att man fortsätter att stödja den ekologiska produktionen med nära nog 1 miljard kronor extra per år.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Kommer det extra stöd som går till ekologisk produktion nu att trappas ned så att även den ekologiska produktionen drivs på marknadens villkor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-04 Överlämnad: 2019-06-05 Anmäld: 2019-06-10 Svarsdatum: 2019-06-12 Sista svarsdatum: 2019-06-12
Svar på skriftlig fråga