Ekonomisk ersättning under prövning av sjukpenning efter utförsäkring

Skriftlig fråga 2011/12:403 av Hoff, Hans (S)

Hoff, Hans (S)

den 20 februari

Fråga

2011/12:403 Ekonomisk ersättning under prövning av sjukpenning efter utförsäkring

av Hans Hoff (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Långtidssjuka som utförsäkrats från sjukförsäkringssystemet har möjlighet till sjukskrivning om de i minst tre månader har deltagit i arbetslivsintroduktion och eventuellt efterföljande program. Försäkringskassan prövar i sådana fall rätten till sjukpenning och målet är att svar ska lämnas inom 30 dagar.

I de fall Arbetsförmedlingen och läkare bedömer att den långtidssjuke inte kan delta i några aktiviteter styrks detta av intyg. Om Försäkringskassan meddelar avslag, erbjuds den sjuke att åter delta i program hos Arbetsförmedlingen. Under handläggningstiden står den sjuke helt utan ersättning.

Det är djupt orättfärdigt att den enskilde lider allvarlig ekonomisk skada på grund av att olika myndigheters och läkares bedömningar ställs mot varandra. Det är inte ovanligt att man mister två till tre veckors ersättning på grund av detta och det finns fall där den utförsäkrade fått vänta upp till ett halvt år utan ersättning.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att reglerna ändras så att långtidssjuka, som är utförsäkrade, slipper stå utan ersättning under den tid som myndigheterna prövar ärendet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-20 Anmäld: 2012-02-21 Besvarad: 2012-02-29 Svar anmält: 2012-02-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-29)