Elektroniska körkort

Skriftlig fråga 2005/06:2044 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)

den 21 augusti

Fråga 2005/06:2044 av Johnny Gylling (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Elektroniska körkort

Ett tänkbart verktyg mot rattfylleri, bilstöld och olovlig körning är det elektroniska körkortet. En svensk uppfinnare har jobbat med idén sedan 1993 och delvis fått stöd av bilindustrin samt Vägverket för att utveckla en fungerande produkt. Invändningen emot det elektroniska körkortet har länge varit att EU inte tillåter chip i körkorten. Vägverket har därför avvaktat beslutet om nytt körkortsdirektiv. Trafikutskottet har tidigare uttalat sig positivt till en lansering av det elektroniska körkortet men frågan verkar vara lågt prioriterad just nu hos Vägverket. Nu när EU fattat beslut om körkortsdirektivet borde regeringen och Vägverket göra vad som är möjligt för att underlätta en introduktion på bred front av det elektroniska körkortet och samtidigt verka för att Sverige kan bli värdnation för en sådan satsning.

Vad avser ministern att göra för att främja en satsning på det elektroniska körkortet i Sverige och EU?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-21 Besvarad: 2006-08-31 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-31)