Elevhälsans roll i att möta elever med psykisk ohälsa

Skriftlig fråga 2019/20:327 av Clara Aranda (SD)

Clara Aranda (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Vi har länge sett hur den psykiska ohälsan hos unga ökar, vilket kräver en bred uppsättning av åtgärder, som både kan möta psykiska besvär och verka för att förebygga att de uppstår.

Elevhälsan ansvarar både för den fysiska och psykiska hälsan hos elever. Det finns därför goda skäl att elevhälsans roll förstärks och förtydligas ytterligare. Exempelvis handlar det om att utreda möjligheten att införa kontinuerliga bedömningar av psykisk och psykosocial hälsa inom grundskolan och gymnasieskolan.

God tillgänglighet till stöd och behandling för elever som lider av psykiska besvär är oerhört viktig. Vi ser i dag hur köerna till barn- och ungdomspsykiatrin ökar, vilket givetvis är en mycket oroväckande utveckling. Därför är det också aktuellt att behandlingsresurser, i betydligt större utsträckning, kan finnas tillgängliga på plats i våra skolor.

Att enbart avgränsa den ökande psykiska ohälsan hos barn och ungdomar till ett ansvar för hälso- och sjukvården är långt ifrån tillräckligt. Trots elevhälsans betydelsefulla roll väljer regeringen nu att minska anslaget till elevhälsan och enbart fokusera på att minska köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. 

Min fråga till utbildningsminister Anna Ekström är därför:

 

Hur ser utbildningsministern på att förstärka elevhälsans roll med syftet att möta och behandla psykisk ohälsa hos elever?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-07 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga