EM-kommenderade poliser

Skriftlig fråga 2005/06:2020 av Magnusson, Cecilia (m)

Magnusson, Cecilia (m)

den 15 augusti

Fråga 2005/06:2020 av Cecilia Magnusson (m) till justitieminister Thomas Bodström (s)

EM-kommenderade poliser

Notan för polisinsatserna för EM i Göteborg beräknas landa på 50 miljoner kronor. Kriget i Libanon, och Israels deltagande i spelen, gjorde att hotbilden höjdes för EM och därför höjde också polisen sin beredskap. Totalt har 1 100 poliser varit aktiva i Göteborg för att klara av EM-festen. Extrapoliserna har främst kommit från Stockholm och Skåne. Det borde vara en självklarhet att Polismyndigheten i Västra Götaland får ersättning för dessa extra kostnader eftersom EM är ett nationellt arrangemang.

Under EU-toppmötet i Göteborg år 2001 blev kostnaderna för polisinsatserna tre gånger så höga, 153 miljoner kronor gick slutnotan på. Inför toppmötet hade justitieminister Thomas Bodström lovat full kompensation. Trots detta löfte sköts endast 116 miljoner kronor till.

Eftersom regeringen vägrade betala mer fick Polismyndigheten i Västra Götaland själv stå för de resterande 37 miljoner kronorna. Konsekvenserna av EU-toppmötet blev kraftiga besparingar i regionen, bland annat stängda polisstationer.

Det kan inte vara rimligt att Västra Götaland ännu en gång ska tvingas ta kostnaderna för ett stort internationellt arrangemang och därigenom ytterligare inskränka på tryggheten för medborgarna.  

Avser statsrådet att verka för att Västra Götaland kompenseras för de ca 50 miljoner kronor som de polisiära insatserna kostat under EM?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-08-15 Besvarad: 2006-08-24 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-24)