En allsidig social sammansättning

Skriftlig fråga 2018/19:129 av Erik Bengtzboe (M)

Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring den 21 januari 2019 förklarade han att ”Skolkommissionens förslag för ökad likvärdighet i skolan genomförs”. I Skolkommissionens slutbetänkande återfinns ett kapitel som handlar om skolsegregationens betydelse för likvärdigheten. Ett av kommissionens förslag handlar om att ändra skollagen så att huvudmannen ska verka för en allsidig social sammansättning. I maj 2018 röstade en majoritet i riksdagen nej till ett sådant lagförslag från den dåvarande regeringen.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka av Skolkommissionens förslag för ökad likvärdighet avser regeringen att genomföra, och avser regeringen att återkomma med ett likalydande förslag om att huvudmän ska verka för en allsidig social sammansättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-04 Överlämnad: 2019-02-05 Anmäld: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga