En bättre vildsvinsförvaltning

Skriftlig fråga 2014/15:590 av Johan Hultberg (M)

Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Vildsvinsstammen breder ut sig och har också i antal djur vuxit mycket kraftigt i Sverige. Därmed har också skadeverkningarna ökat. Främst utgör vildsvinen ett stort problem för jordbruket. På sina håll i landet har vildsvinen blivit så många och skadorna så stora att lantbrukare överväger att lägga ned sina jordbruk. Allt fler villaägare har också fått sina trädgårdar uppbökade, och antalet trafikolyckor med vildsvin har ökat lavinartat.

För att hålla stammen på en rimlig nivå krävs en utvecklad förvaltning med en ökad avskjutning. Men om avskjutningen ska öka måste också möjligheterna att få avsättning för köttet öka, jakten underlättas och problem med överdriven och felaktig utfodring lösas. Alliansregeringen genomförde en lång rad reformer för att underlätta jakten, för att förbättra samverkan mellan berörda aktörer och för att höja kunskapen om och öka efterfrågan på vildsvinskött. Men mer behöver göras för att skapa en bättre fungerande förvaltning till gagn för jägare, jordbrukare, markägare och samhället i stort. Jag anser att det finns en rad åtgärder som kan bidra till detta. Inte minst behöver det bli enklare för jägarna att själva få sälja sitt kött. Det finns också ett behov av att pröva möjligheten att ge länsstyrelserna större möjligheter att lokalt eller regionalt reglera utfodringen av vildsvin.

Till Upsala Nya Tidning meddelade den 18 maj landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, genom sin pressekreterare, att ministern är medveten om vildsvinsstammen utveckling och avsikten är att återkomma i frågan under året. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Bucht:

 

På vilket sätt avser statsrådet och regeringen att agera för att skapa en bättre fungerande vildsvinsförvaltning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-28 Överlämnad: 2015-05-29 Anmäld: 2015-06-02 Svarsdatum: 2015-06-10 Sista svarsdatum: 2015-06-10
Svar på skriftlig fråga