En ny gruv- och mineralstrategi

Skriftlig fråga 2019/20:597 av Lars Hjälmered (M)

Lars Hjälmered (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Sverige har omfattande naturresurser, framstående forskning, ledande företag inom gruv- och mineralnäringen samt kompetenta medarbetare. Sverige har goda förutsättningar att vara en ledande gruvnation.

Dock håller den chansen på att gå Sverige förbi. Svensk gruv- och mineralpolitik har uppenbara brister. Tiderna för att få ett tillstånd är absurda. Den tidigare borgerliga regeringens ambition att utveckla näringen har ersatts med en påfallande passivitet av den nuvarande. Investeringar kan inte fullbordas, arbetstillställen uteblir och nyttan för miljön realiseras inte. Det har gått så långt att näringen själv kallat in näringsministern för krismöte.

Det som krävs är ett samlat grepp. År 2013 tog den dåvarande borgerliga regeringen ett sådant samlat grepp i form av mineralstrategi med ambitionen att stärka och utveckla näringen. Det ledarskapet saknas nu, vilket påtalas av näringslivet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Avser ministern att följa moderaternas initiativ och arbeta fram en ny gruv- och mineralstrategi?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-09 Anmäld: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga