En polishögskola i Halmstad

Skriftlig fråga 2017/18:1304 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Regeringens politik för att statliga jobb ska komma hela Sverige till del har lett till att den största omlokaliseringen av statliga jobb på ett decennium nu håller på att genomföras. För västra Sverige har denna viktiga satsning i närtid betytt att nya statliga jobb tillkommit i Borås och Göteborg.

Omlokalisering är ett sätt att öka den statliga närvaron i landet, men även vid nyetablering av statlig verksamhet finns en viktig möjlighet att tillvarata för att realisera denna politiska ambition.

Halland är i dag det län som har lägst andel statliga jobb i Sverige. Enligt Statskontorets utredning från 2016 är underrepresentationen av statliga jobb hela 46 procent jämfört med övriga län, sett till befolkningsstorlek. Det motsvarar drygt 3 400 jobb.

Orsakerna till detta kan vara flera, och en av dem är säkert att Halland aldrig krävt att få statlig verksamhet utlokaliserad till länet.

Nu har dock Halland en mycket stark önskan om att den nya polishögskolan placeras i Halland. Högskolan i Halmstad har tillsammans med Försvarsmakten och Halmstads kommun gått in med en gemensam ansökan om att få starta en polisutbildning. Argumenten är starka såväl kompetensmässigt som ekonomiskt samt inte minst sett till möjligheterna att snabbt starta en attraktiv utbildning med hög kvalitet. Här anser jag att även vikten av statlig närvaro i hela landet ska vägas in som en aspekt när valet av lokaliseringen av den nya högskolan sker.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

Kommer regeringen att väga in att andelen statliga jobb i Halland är lägst i landet vid beslut om lokaliseringen av den nya polishögskolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-05-15 Överlämnad: 2018-05-16 Anmäld: 2018-05-17 Sista svarsdatum: 2018-05-23 Svarsdatum: 2018-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga