Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

En polishögskola i Västsverige

Skriftlig fråga 2017/18:653 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Regeringen gör en storsatsning på polisen. De kommande åren ska antalet polisanställda öka med 10 000. För att nå målet om 10 000 fler polisanställda har regeringen konstaterat att två nya polishögskolor behöver startas. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har meddelat att en av utbildningarna kommer att startas i Malmö och att den andra ska placeras i Västsverige.

Samtidigt framgår det av protokollet från Polismyndighetens insynsråd den 5 december 2017 att myndigheten för närvarande inte är övertygad om att det finns behov av ytterligare en polishögskola, utöver den i Malmö.

Regeringen har i olika uttalanden under 2018 sagt att en polishögskola ska startas i Västsverige. För Högskolan i Halmstad, som i samverkan med försvaret och kommunen är redo att starta en polisutbildning så fort ett besked ges, skapar dessa tvetydiga budskap en betydande osäkerhet. I nuläget råder det tvekan om huruvida planeringen för en ny polishögskola i Västsverige ska fortsätta eller avbrytas för att det inte längre finns behov av en sådan.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:​

Avser ministern och regeringen att starta en polishögskola i Västsverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-24 Överlämnad: 2018-01-25 Anmäld: 2018-01-26 Svarsdatum: 2018-01-31 Sista svarsdatum: 2018-01-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga