En regionalisering av fastighetsskatten

Skriftlig fråga 2021/22:468 av Dennis Dioukarev (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

Ministern har rötter i Göteborg och bör därför vara bekant med trafiksituationen i Torslanda på väg 155 ut mot Öckerö. Avsaknaden av en fast förbindelse mellan Göteborg och Öckerö har under decennier orsakat köbildning och långa restider för många boende på västra Hisingen. Särskilt påtagligt blir det under sommarmånaderna när många göteborgare vill ta sig ut i den västsvenska skärgården. En i dag ansträngd trafiksituation riskerar emellertid att bli direkt ohållbar i framtiden när befolkningen växer, med ytterligare förlängda restider som följd.

Klimat- och miljöministern bör naturligtvis göra allt hon kan för att underlätta för vanligt folk att resa kollektivt. Trafiksituationen i Torslanda gör dessvärre långt många fler än nödvändigt beroende av bilen. Rimliga restider skulle göra kollektivtrafiken till ett mer attraktivt val mellan såväl fastlandet och öarna som på västra Hisingen. Jag ser därför en fast förbindelse som ett viktigt närings- och miljöpolitiskt förslag, men också ett sätt att tillgängliggöra den västsvenska skärgården för fler göteborgare och turister.

Denna typ av investeringar är dock kostsamma initialt och det finns ett stort behov av att förstärka regionernas ekonomi. Utan att behöva direktfinansiera lokalpolitiska reformer skulle regeringen emellertid kunna underlätta finansieringen för kommuner och regioner, genom att regionalisera fastighetsskatten för industrifastigheter och elproduktionsenheter. För Västra Götaland hade detta inneburit extra skatteintäkter om cirka 550 miljoner kronor per år, vilket skulle möjliggöra för hållbara infrastrukturinvesteringar som de ovan beskrivna.

Med anledning av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Annika Strandhäll:

 

Avser ministern vidta några åtgärder för att regionalisera fastighetsskatten?​

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-02 Överlämnad: 2021-12-03 Anmäld: 2021-12-07 Svarsdatum: 2021-12-15 Sista svarsdatum: 2021-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga