En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

Skriftlig fråga 2017/18:1141 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Regeringen har nyligen presenterat sin landsbygdsproposition, prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop. Propositionens avsikt är att formulera ett övergripande mål för landsbygdernas utveckling samt meddela vilka konkreta satsningar som regeringen avser att besluta om vid senare tillfällen. Huvuddelen av de förslag som man skjuter på framtiden kommer från Parlamentariska landsbygdskommitténs förslag (SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd). 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

När avser regeringen att återkomma med de förslag som föreslås av Parlamentariska landsbygdskommittén men som saknas i den nyligen presenterade landsbygdspropositionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-04 Överlämnad: 2018-04-05 Anmäld: 2018-04-10 Svarsdatum: 2018-04-11 Sista svarsdatum: 2018-04-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga