En svensk satsning på Future Earth

Skriftlig fråga 2012/13:719 av von Sydow, Björn (S)

von Sydow, Björn (S)

den 22 augusti

Fråga

2012/13:719 En svensk satsning på Future Earth

av Björn von Sydow (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Future Earth lanserades vid FN:s Rio + 20-konferens 2012. Initiativet är en omfattande satsning på forskning inom global hållbarhet och en vetenskaplig kraftsamling för att bättre förstå och ta fram lösningar på världens stora miljöutmaningar.

Den globala alliansen av organisationer bakom Future Earth har nu bjudit in nationer i världen att konkurrera om att stå värd för initiativets globala sekretariat. Det är mycket önskvärt att Sverige får ett betydande inflytande i Future Earth och att vi ansöker om att bli värdland.

Kungliga Vetenskapsakademien har antagit rollen som koordinerande organisation för att ta fram en svensk ansökan om att få bli värd för det globala sekretariatet. För att kunna föreslå ett svenskt värdskap för Future Earth behöver dock Kungliga Vetenskapsakademien ett stödjebrev från regeringen som uttrycker en icke-bindande intention om svenskt finansiellt stöd. Kungliga Vetenskapsakademien behöver stödjebrevet från regeringen före den 20 september för att kunna utveckla en fullständig ansökan i tid.

Min fråga till miljöminister Lena Ek är:

Avser regeringen att före den 20 september för Kungliga Vetenskapsakademien uttrycka en icke-bindande intention om svenskt finansiellt stöd för ett svenskt värdskap för det globala sekretariatet för Future Earth?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-08-22 Anmäld: 2013-08-22 Besvarad: 2013-09-10 Svar anmält: 2013-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-10)