En transitkorridor till och från Bornholm

Skriftlig fråga 2020/21:3229 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Måndagen den 14 juni var jag på besök i Ystad för att träffa danska politiker och för att på plats se den nya hamndel som byggts.

Vid samtal med de danska politikerna fick vi veta att det finns en oro för trafiken till och från Bornholm. Den 21 december blev det stopp för de boende på Bornholm att via Sverige besöka släktingar i övriga Danmark. Det blev naturligtvis en stor frustration från dansk sida, och de försöker nu att se över om det finns andra vägar mellan Bornholm och övriga Danmark än dagens färja till Ystad med efterföljande bil- eller bussfärd till den andra landsändan.

För svensk del, speciellt för Ystad, skulle det innebära en stor ekonomisk försvagning om Danmarkstrafiken inte går via Ystad utan i stället går på fartyg från övriga Danmark direkt till Bornholm.

Jag har full förståelse för att man inte såg denna problematik under pandemin, utan att man då valde att lägga fokus på gränserna för att minska smittspridningen. Nu behöver vi dock tänka framåt.

Vid samtal med de danska politikerna framkom det att om liknande händelser inträffar i framtiden bör vi ha en lösning på plats där man tillåter endast transittrafik utan stopp genom Sverige, för danskar som behöver ta sig mellan fastlandet och Bornholm.

Det finns flera möjligheter att göra detta på, och för att inte riskera trafiken mellan Ystad och Bornholm bör regeringarna föra diskussioner som är tillämpliga för både Sverige och Danmark.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Kommer statsrådet och regeringen att föra samtal med den danska regeringen för att finna en lösning för danska medborgare att kunna resa mellan danska fastlandet och Bornholm, exempelvis genom en transitkorridor, även om gränserna stängs vid framtida pandemier?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-06-15 Överlämnad: 2021-06-16 Anmäld: 2021-06-17 Besvarad: 2021-06-23 Sista svarsdatum: 2021-06-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga