En tryggare skola

Skriftlig fråga 2020/21:217 av Alexander Christiansson (SD)

Alexander Christiansson (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Dessvärre är mobbning mer vanligt förekommande än vad många är medvetna om. När vuxenvärlden inte finns närvarande i barnens omgivning finns det alltid stora risker för en negativ utveckling. Det är alla som arbetat inom skolan väl medvetna om.

Viljan och ambitionen från vuxenvärlden räcker inte alltid till då avsaknaden av rätt verktyg och resurser saknas. 

Handlingsplaner och vackra ord blir inte tillräckliga för de elever som upplever trakasserier, mobbning och utanförskap.

Jag vill därför fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vad ämnar ministern göra för att komma till rätta med mobbningen och den ökade otryggheten i skolans arbetsmiljö?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-14 Överlämnad: 2020-10-15 Anmäld: 2020-10-16 Svarsdatum: 2020-10-21 Sista svarsdatum: 2020-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga