energiskatternas andel av elpriserna

Skriftlig fråga 2001/02:1463 av Strömbom, Inger (kd)

Strömbom, Inger (kd)

den 31 juli

Fråga 2001/02:1463

av Inger Strömbom (kd) till finansminister Bosse Ringholm om energiskatternas andel av elpriserna

På senare tid har Konkurrensverket och Konsumentverket engagerat sig alltmer i frågan om elpriser. Detta för att energiföretagen ska bli effektivare och att vi ska få en fungerande konkurrens, vilket är vällovligt.

En del av elpriset som dock lätt glöms bort är skatterna. Sammanlagt uppgår skatteintäkterna till staten från elsektorn till över 23 miljarder. Skatterna utgör hela 40 % av det totala elpriset. Kostnaden för själva nätet, dess underhåll och kvalitetsförbättring är ca 35 % av priset. Själva elproduktionen står för resten, dvs. ca 25 %.

Att i detta läge enbart sätta press på de företag som finns inom den konkurrensutsatta sektorn samt nätdelen som inte går att påverka i nämnvärd omfattning men helt bortse från statens egna pålagor verkar något märkligt.

Elkonsumenterna behöver en bra konkurrenssituation för att få billigare el. Men staten måste också sänka totalkostnaden genom att sänka skattetrycket.

Min fråga till finansministern är:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att minska energiskatten som utgör 40 % av elpriset?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-07-31 Besvarad: 2002-08-14 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-14)