entreprenörskap

Skriftlig fråga 1997/98:590 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)
Fråga 1997/98:590 av Hans Hoff (s) till statsrådet Ylva Johansson om entreprenörskap

Innovationsanda, kommersialisering av innovationer och entreprenörskap är några av de nycklar som skapar möjligheter till att bibehålla och utveckla vårt välfärdssamhälle. Jag anser det vara av oerhört stor betydelse för Sverige att barn och ungdomar under sin skoltid ges kunskaper vad gäller entreprenörskap och innovationer. I dag sker en samverkan mellan skola och t.ex. Ung Företagsamhet som i sig är bra men jag anser att entreprenörskap och innovationsanda är av så stor betydelse för Sverige att det borde vara en naturlig del av undervisningen i grundskola, gymnasieskola och på högskolor.

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta i dessa för Sverige så viktiga frågor?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-03-19 Anmäld: 1998-04-01 Besvarad: 1998-04-01
Svar på skriftlig fråga