Ersättning till kollektivtrafikanter under pandemin

Skriftlig fråga 2019/20:2054 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Coronaviruset har förändrat vårt sätt att leva. Det är alltifrån hur vi arbetar till på vilka sätt vi tar oss till våra arbetsplatser. Medan en del har möjlighet att jobba hemifrån har många runt om i vårt land samhällsbärande tjänster som gör att de måste vara fysiskt på arbetsplatsen. Det är tandhygienister, sjuksköterskor, barnskötare, lärare, lokalvårdare och många andra viktiga yrkesgrupper som gör att samhällets hjul fortsätter rulla under de allra svåraste tider. Det är av yttersta vikt att vägen till arbetsplatsen är trygg även under en pandemi, och av den anledningen är det väsentligt att det finns möjliga alternativ för framkomligheten när det är trängsel i kollektivtrafiken.

Jag har haft mycket kontakt med Resenärsforum med anledning av smittorisk och trängseln i kollektivtrafiken. Det är oklart vad som gäller för frånåkta resenärer när bussen, pendeltåget eller spårvagnen anses fullsatt. Det kan tyckas vara ett litet problem i storstäderna med tät kollektivtrafik, men för andra som till exempel har en buss att passa för att hinna med ett tåg är det viktigt att vara säker på att komma fram. Det ska inte råda några tvivel om det.

Lagen om kollektivresenärers rättigheter möjliggör annat transportsätt om man riskerar att komma 20 minuter för sent på grund av en trafikhändelse. Men vad gäller om trafikhändelsen består i att det kollektiva färdmedlet anses fullsatt med de restriktioner och mått vi använder i dag?

Med anledning av ovan vill jag fråga justite- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att resor med taxi eller egen bil ska vara ersättningsgilla för kollektivtrafikanter om de blir frånåkta på grund av trängsel och därmed riskerar att komma mer än 20 minuter för sent till sin slutdestination?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-08-26 Överlämnad: 2020-08-27 Anmäld: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-10 Sista svarsdatum: 2020-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga