etanolinblandning

Skriftlig fråga 1998/99:824 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)
Fråga 1998/99:824 av Johnny Gylling (kd) till miljöministern om etanolinblandning

den 3 augusti

 

Att anpassa transportsystemet så att möjligheten till en större energiförsörjning baserad på förnybar energi blir möjlig, är en del av regeringens mål för att nå ett hållbart samhälle. En väg till detta mål är den s.k. låginblandningen av etanol i bensin. Detta kan göras i dag utan vare sig motoranpassning eller anpassning av infrastrukturen för distribution och användning.

Etanol är ett i sig mycket rent bränsle men kan inte i prishänseende konkurrera med diesel eller bensin. För att få oljebolagen att använda sig av etanol i bensin i större skala är det mycket viktigt att bioetanolen inte beskattas.

Min fråga till ministern är således:

 

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att öka låginblandningen av bioetanol i bensin?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-08-03 Besvarad: 1999-09-02 Anmäld: 1999-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga