Ett häkte i Västerås

Skriftlig fråga 2019/20:431 av Mikael Damsgaard (M)

Mikael Damsgaard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Västerås, som är Sveriges sjunde största kommun, har sedan fyra år inget häkte. Det betyder att polisen får lägga stora resurser på transporter till andra städer såsom Uppsala, Örebro och Karlstad.

Den nuvarande situationen innebär att värdefulla polisiära resurser, som borde användas för att förebygga och bekämpa brott, i stället används till transporter. I en situation där allvarlig och grov brottslighet breder ut sig måste polisens resurser användas bättre.

I en skriftlig fråga daterad den 14 oktober 2019 ställde jag följande fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur många arbetstimmar har poliser i Västmanland använt för transporter till och från häkten på andra orter sedan häktet i Västerås stängde för fyra år sedan, och avser ministern att verka för att ett nytt häkte inrättas i Västerås i samband med att ett nytt polishus byggs?

I svaret daterat den 23 oktober 2019 framgår att statsrådet inte avser att agera för att ett häkte ska inrättas i Västerås. På frågan om hur stora resurser polisen i Västmanland tvingats avsätta för transporter till och från häkten på grund av att frånvaron av häkte i Västerås ger statsrådet inget svar. För att få klarhet i hur stora polisiära resurser Västmanlandspolisen har varit tvungen att avsätta till transporter till och från häkten de senaste fyra åren finner jag det därför nödvändigt att ställa den frågan till statsrådet igen.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur många arbetstimmar har poliser i Västmanland använt för transporter till och från häkten på andra orter sedan häktet i Västerås stängdes för fyra år sedan och om detta är ett stort antal, tänker ministern ompröva sitt tidigare ställningstagande?
Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-15 Överlämnad: 2019-11-18 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga