Europarådets ekonomiska läge

Skriftlig fråga 2002/03:1329 av Einarsson, Mats (v)

Einarsson, Mats (v)

den 26 augusti

Fråga 2002/03:1329

av Mats Einarsson (v) till utrikesminister Anna Lindh om Europarådets ekonomiska läge

Europarådet är en organisation som alltsedan sin tillkomst haft ett starkt stöd av såväl svenska regeringar som av riksdagen. Numera är Europarådet en alleuropeisk organisation med omfattande arbetsuppgifter när det gäller att försvara och fördjupa demokratin, respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. Mot den bakgrunden är Europarådets ansträngda ekonomiska läge särskilt alarmerande. Dess generalsekreterare Walter Schwimmer har lagt fram ett budgetförslag med utgångspunkt från oförändrad verksamhetsvolym. Förslaget omfattar 190 miljoner euro. De så kallade stora betalarna @ Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien @ har föreslagit en reducering av budgeten till endast 177 miljoner euro. Bakgrunden till detta är bland annat att Ryssland aviserat att man stegvis kommer att dra sig ur sin självpåtagna roll som "stor betalare" och i fortsättningen inte bidra med mer än stadgarna kräver. Nu har Europarådets parlamentariska församlings ordförande, Peter Schieder, tillsammans med generalsekreteraren presenterat ett kompromissförslag på 184 miljoner euro (PM från Europarådets generalsekreterare juli 2003: Draft budget for 2004). Detta skulle endast påverka medlemsländernas bidrag högst marginellt, men skillnaden skulle vara avgörande för Europarådets möjligheter att fullgöra sina uppgifter. Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Anna Lindh:

På vilket sätt kommer utrikesministern att agera till stöd för Schieders/Schwimmers förslag så att Europarådet garanteras en tillräcklig budget i förhållande till organisationens uppgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-08-26 Besvarad: 2003-09-09 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-09-09)