europeiskt samarbete mot spam

Skriftlig fråga 2004/05:981 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)

den 16 februari

Fråga 2004/05:981

av Johnny Gylling (kd) till statsrådet Ulrica Messing om europeiskt samarbete mot spam

Oönskad e-post-reklam, så kallat spam, är ett växande problem för de flesta datoranvändare. Spam orsakar både företag och myndigheter stora kostnader. Till största delen har de problem som drabbar svenska datoranvändare sitt ursprung i andra länder. Därför krävs gränsöverskridande åtgärder.

Nu har 13 EU-länder, genom en överenskommelse mellan ansvariga myndigheter, startat ett samarbete för att effektivare kunna bekämpa fenomenet spam tillsammans och över gränserna. Ambitionen är att utbyte av information och gemensamma utredningar ska göra det enklare att identifiera och åtala personerna som ligger bakom skräpposten.

I en kommentar den 7 februari 2005 välkomnade Viviane Reding, EU:s kommissionär för informationssamhälle och medier, denna överenskommelse. Hon uppmanade också ansvariga myndigheter i övriga EU-länder att ansluta sig till överenskommelsen och det gränsöverskridande arbetet mot spam.

Sverige tillhör de länder som fortfarande står utanför. Ett skäl som framhävts till varför Konsumentverket, som ansvarig svensk myndighet, inte undertecknat överenskommelsen är att delar av denna strider mot svensk sekretesslagstiftning.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att ansvarig svensk myndighet ska kunna underteckna EU-ländernas överenskommelse om åtgärder mot spam?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-02-16 Anmäld: 2005-02-16 Besvarad: 2005-02-23 Svar anmält: 2005-03-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-02-23)