EU:s lista över skatteparadis

Skriftlig fråga 2019/20:464 av Tony Haddou (V)

Tony Haddou (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I oktober beslutade EU:s finansministrar att ta bort skatteparadisen Schweiz och Mauritius från EU:s lista över skatteparadis.

Schweiz erbjuder fortfarande låga skattenivåer och avsevärda skatteincitament, och i Mauritius Leaks (Mauritiusläckan) avslöjades hur multinationella företag använder skatteparadiset Mauritius för att undvika att betala skatt i Afrika.

EU:s svartlista över skatteparadis har betydande brister. Den friar en del av världens värsta skatteparadis. Om EU applicerade sina kriterier på sina egna medlemsländer skulle troligtvis Cypern, Irland, Luxemburg, Malta och Nederländerna klassificeras som skatteparadis.

EU måste skärpa sina kriterier för sin svartlista över skatteparadis om den ska kunna bli ett effektivt verktyg i kampen mot skatteflykt. Vidare måste långsiktiga och hållbara regler införas för att skydda våra gemensamma skattemedel. Det är pengar som skulle kunna användas till vår gemensamma välfärd såsom vård, skola och omsorg.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser finansministern att verka för att skärpa kriterierna för EU:s lista över skatteparadis och därmed verka för att unionen applicerar sina kriterier på sina egna medlemsländer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-21 Överlämnad: 2019-11-21 Anmäld: 2019-11-22 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga