EU:s vapenempargo mot Indonesine

Skriftlig fråga 1999/2000:447 av Näslund, Ingrid (kd)

Näslund, Ingrid (kd)

den 17 januari

Fråga 1999/2000:447

av Ingrid Näslund (kd) till utrikesminister Anna Lindh om EU:s vapenembargo mot Indonesien

I september förra året införde EU ett vapenembargo mot Indonesien strax efter Australien och USA. Skälet var de svåra oroligheterna efter valet i Östtimor den 8 augusti, då milisen med hjälp av militären gick bärsärkargång mot civilbefolkningen. Vapenembargot är tidsbegränsat och beslut om eventuell förlängning ska fattas på ett ministerrådsmöte i EU den 17 januari.

Enligt min mening finns starka skäl för en sådan förlängning. Trots att Indonesien fått ny president och regering, har regeringen inte tillräcklig kontroll över militären. Ju längre bort från Jakarta, desto mer självsvåldigt reagerar militären. Nobelpristagaren José Ramos Horta menar att det är mycket viktigt att vapenembargot förlängs, tills den indonesiska militären ställs under demokratisk kontroll. Svåra oroligheter fortsätter dessutom i olika delar av Indonesien som Ambon, Västpapua och Ache.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att beslut ska kunna fattas om en förlängning av EU:s vapenembargo?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-01-17 Anmäld: 2000-01-25 Besvarad: 2000-01-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-01-28)