Export av krigsmateriel

Skriftlig fråga 2019/20:568 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Frågan om Sveriges export av krigsmateriel har aktualiserats till följd av den saudiskledda koalitionens krigföring i Jemen och Turkiets invasion av nordöstra Syrien. Sverige har exporterat krigsmateriel till både Turkiet och flera av länderna som ingår i den saudiskledda koalitionen.

När regeringens företrädare uttalar sig i medierna är det lätt att få uppfattningen att den saknar makt att stoppa exporten. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är ansvarigt statsråd, och hans svar på frågan om Sverige kan införa ett stopp av export av krigsmateriel till Saudiarabien, vilket Tyskland gjort, i SvD Näringsliv den 22 oktober 2018 är ett tydligt exempel:

Vårt system är inte detsamma som i Tyskland. ISP (Inspektionen för strategiska produkter, reds anm) prövar löpande vapenaffärerna mot lagstiftningen, och i vissa affärer stäms även av med Exportkontrollrådet. Det är ytterst sällan dessa frågor hamnar på regeringens bord, säger justitie- och inrikesministern Morgan Johansson (S), som menar att det inte är upp till regeringen att frysa pågående affärer.

Både förarbetena och lagstiftningen är dock tydliga. Regeringen har det övergripande ansvaret för exporten av krigsmateriel, och den kan stoppa export. Lagen (1992:1300) om krigsmateriel 1 a § tredje stycket säger Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om överlämnande av ärenden till regeringen. Lag (2011:849).

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Anser ministern att regeringen har möjligheten att stoppa export av krigsmateriel till ett visst land?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga