Familjeveckan

Skriftlig fråga 2019/20:329 av Linda Lindberg (SD)

Linda Lindberg (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

När Socialdemokraterna först talade om familjeveckan skulle den bli en så kallad life-changer och erbjuda fem dagars extra ledighet till familjer samt omfatta ca 900 000 hushåll i landet.

Regeringens initiala beräkningar för familjeveckan hamnade på 5,4 miljarder kronor, medan Svenskt Näringslivs beräkningar var väsentligt mycket högre och hamnade på hela 32,9 miljarder kronor då de även tog med mer än bara den direkta kostnaden i statsbudgeten i beräkningen.

Vidare visar även en beräkning från riksdagens utredningstjänst på betydligt högre siffror än regeringens. Beräkningen visar bland annat att den offentligfinansiella effekten väntas uppgå till en försvagning om ca 8 miljarder kronor samt att bnp väntas minska med 23 miljarder kronor.

Dessutom innebär det förslag som nu ligger på bordet och som regeringen vill genomföra senast 2022 endast tre av de fem utlovade dagarna för föräldrarna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Anser statsrådet att familjeveckan med de enorma kostnader den innebär är rätt prioritering att göra denna mandatperiod?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-07 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga