Färjor med rälskapacitet

Skriftlig fråga 2018/19:709 av Anders Hansson (M)

Anders Hansson (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I och med Sveriges geografiska läge krävs goda förbindelser till kontinenten via olika trafikslag. Vad gäller spårbunden trafik däremot finns i dag endast Öresundsbron med järnvägsförbindelse till kontinenten.

Utöver fastförbindelser mellan länder skulle tåg kunna gå via färjor för att ytterligare knyta samman Sverige med kontinenten. Trelleborg är i dag den enda hamn där ett fåtal färjor med räls på färjan trafikerar kontinenten, men tyvärr är rälsbunden trafik på färjorna ytterst olönsamt.

Tidigare transporterades 200 000 enheter på räls, nu närmare 20 000 enheter. Om Scandlines, som i dag sköter verksamheten, upphör med att använda sig av färjor med räls kvarstår endast Öresundsbron.

Det är därför viktigt att vi lyfter frågan om det är rimligt att ett enda företag tar ett sådant ansvar och om det är rimligt att Sverige ur ett totalförsvarsperspektiv endast har Öresundsbron redo för järnvägstrafik?

Med anledning av ovan vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att ekonomiskt underlätta för de rederier som önskar utföra ett sådant uppdrag och för de som i dag upprätthåller och underhåller färjor med rälskapacitet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-04 Överlämnad: 2019-06-05 Anmäld: 2019-06-10 Svarsdatum: 2019-06-12 Sista svarsdatum: 2019-06-12
Svar på skriftlig fråga