Fastighetsskatt på vindkraftverk

Skriftlig fråga 2014/15:772 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Skatteverket har i ett ställningstagande från mars i år meddelat att fastighetsskatten på vindkraftverk kraftigt ska höjas. Ökningen innebär att fastighetsskatten ökar med 150 procent, vilket för ett normalstort modernt vindkraftsprojekt innebär en höjning från ca 0,7 till 1,7 öre per kilowattimme.

Den beräkningsmetod som Skatteverket använder kan liknas vid att man tittar i backspegeln för att styra framåt. Skatteverket utgår från priset på elcertifikat från sex år tillbaka för att beräkna taxeringsvärdet framåt i tiden. Denna metodik slår väldigt fel i praktiken.

Med anledning av detta vill jag därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser finansministern och regeringen att genomföra denna kostnadshöjning på förnybar el från vindkraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-08-27 Överlämnad: 2015-08-28 Anmäld: 2015-09-03 Svarsdatum: 2015-09-14 Sista svarsdatum: 2015-09-14
Svar på skriftlig fråga