Felaktiga påståenden från finansministern

Skriftlig fråga 2015/16:295 av Fredrik Schulte (M)

Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Inför Ekofinmötet den 10 november intervjuades finansministern av Europeiska rådets nyhets- och informationsenhet. Där refererade finansministern till Moderaternas ”förslag att inte betala EU-avgiften”. Detta är alltså inte vad Moderaterna har föreslagit, utan Moderaterna anser att Sverige bör kräva tillbaka mer av medlemsavgiften för att vi har EU:s i särklass mest omfattande asylmottagande per capita. Att finansministern så gravt misstolkar eller vantolkar det största oppositionspartiets politiska utspel är synnerligen oprofessionellt, inte minst mot bakgrund av att regeringen gör anspråk på att eftersöka breda parlamentariska överenskommelser.

 

Med anledning av detta vill jag fråga finansministern hur hon drog slutsatsen att Moderaterna vill att Sverige ska upphöra att betala EU-avgiften.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-11-11 Överlämnad: 2015-11-11 Anmäld: 2015-11-12 Svarsdatum: 2015-11-18 Sista svarsdatum: 2015-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga