Felaktigt placerade elever i särskolan

Skriftlig fråga 2018/19:204 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Den senaste tiden har frågan om hemmasittare lyfts upp av Liberalerna i riksdagens utskott och på andra sätt för att förändra och förbättra regelverket i syfte att eleverna ska få en bättre anpassad undervisning.

En annan lika viktig fråga som har hamnat i skymundan är alla de elever som under de senaste åren felaktigt placerats i särskolan utifrån beslut fattade i deras hemkommuner.

Det har i efterhand konstaterats att en del har felplacerats och att de i stället borde erbjudits anpassad undervisning med stöd utifrån deras särskilda behov.

Nu har flera av dessa ungdomar lämnat skolan, men det är oerhört viktigt att samhället inte helt släpper ansvaret för dem. Tvärtom måste samhället göra sitt yttersta för att genom yrkesvux eller andra vuxenutbildningar eller genom Arbetsförmedlingens försorg hitta en lösning som möjliggör en väg till utbildning och arbete. Risken är annars ett permanent utanförskap. Regeringen måste genom sina myndigheter följa upp detta problem och kräva åtgärder.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta för att felplacerade elever i särskolan ska få en ny chans till utbildning och att samhället fortsatt ska ta sitt ansvar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-12 Överlämnad: 2019-02-13 Anmäld: 2019-02-14 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga