Finansinspektionen

Skriftlig fråga 2020/21:1061 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

År 2014 fick Finansinspektionen (FI) ansvaret för makrotillsynen i Sverige. Samma år fick FI också uppdraget att motverka finansiella obalanser i syfte att stabilisera kreditmarknaden. Detta uppdrag utgör en del av makrotillsynsuppdraget.

Åtgärder mot hushållen kan medföra stora begränsningar i hushållens handlingsfrihet och ha betydande fördelningspolitiska effekter, vilket är en orsak till att sådana åtgärder kräver regeringens godkännande. Men ett sådant godkännande krävs bara första gången FI inför en åtgärd. När FI väl har fått ett godkännande för en viss åtgärd är det sedan möjligt för FI att införa åtgärden igen, eller göra ändringar i åtgärden. FI har denna möjlighet även om åtgärden medför andra konsekvenser jämfört med då de fick åtgärden godkänd. FI har med andra ord fått stora befogenheter, och deras beslut kan få betydande fördelningspolitiska konsekvenser. De sammantagna effekterna av olika åtgärder kan bli betydande då nya åtgärder läggs till redan befintliga.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till statsrådet Per Bolund:

 

Avser statsrådet att göra en översyn av vilka konsekvenser Finansinspektionens åtgärder har haft och ifall det ska påverka hur regeringens godkännande ges?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-12-16 Överlämnad: 2020-12-16 Anmäld: 2020-12-17 Sista svarsdatum: 2020-12-30 Svarsdatum: 2021-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga