Fler jobb

Skriftlig fråga 2015/16:77 av Helena Bouveng (M)

Helena Bouveng (M)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Hur blir jobben fler när Tekniksprånget endast förlängs med ett år?

Före valet sa Stefan Löfven att om han fick bilda regering kommer han att kräva besked från varje statsråd om varje beslut innebär fler jobb eller ej. I budgetpropositionen för 2016 framgår det att regeringen beslutat om att föreslå endast ett års förlängning av Tekniksprånget.

 

Med tanke på det ovanstående beslutet att endast förlänga det så kallade Tekniksprånget med ett år vill jag därför fråga statsrådet Aida Hadzialic om hon fick frågan av statministern om beslutet innebär fler jobb eller ej och vad hennes svar till statsministern i så fall var.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Överlämnad: 2015-10-05 Anmäld: 2015-10-13 Svarsdatum: 2015-10-14 Sista svarsdatum: 2015-10-14
Svar på skriftlig fråga