Flyget och expertisen

Skriftlig fråga 2018/19:739 av Jessika Roswall (M)

Jessika Roswall (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Under ett inslag i Rapport söndagen den 2 juni sade infrastrukturminister Tomas Eneroth: Flyget måste bära sina klimatkostnader. Lastbilstrafiken, järnvägstrafiken, många andra gör det. Flyget har ju varit skattebefriat.

I sin redovisning av regeringsuppdraget kring trafikens samhällsekonomiska kostnader, Samkost 3, menar regeringens egen expertmyndighet VTI däremot motsatsen. Ett av VTI:s konstaterande är att flyg inom bland annat svenskt luftrum täcker de marginalkostnader som uppstår.

Detta väcker ett antal frågetecken kopplat till infrastrukturministerns uttalande i Rapport.

Med anledning av detta vill jag därför fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Vad avser ministern med sitt uttalande om att flyget inte betalar sina miljökostnader, och stämmer de siffror som infrastrukturministern refererar till i sitt uttalande i Rapport eller de siffror som regeringens egen expertmyndighet lyfter fram?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-11 Överlämnad: 2019-06-11 Anmäld: 2019-06-12 Sista svarsdatum: 2019-06-19 Svarsdatum: 2019-07-01
Svar på skriftlig fråga