Föråldrade it-system

Skriftlig fråga 2019/20:363 av Per Söderlund (SD)

Per Söderlund (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I rapporten Föråldrade it-system (RiR 2019:28) skriver Riksrevisionen att regeringen har bristande kunskap om förekomsten av föråldrade it-system och de problem detta för med sig för svenska myndigheter. Förutom problemen med osäker drift och svårigheten med uppdateringar pekar Riksrevisionen även på de säkerhetsbrister som föråldrade it-system för med sig. I rapporten framgår även att en tredjedel av de tillfrågade myndigheterna inte har informationsklassat många av sina verksamhetskritiska system.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ med anledning av de uppgifter som framkommit i Riksrevisionens rapport? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-12 Överlämnad: 2019-11-13 Anmäld: 2019-11-14 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga