Förändringar i reavinstbeskattningen

Skriftlig fråga 2016/17:790 av Anette Åkesson (M)

Anette Åkesson (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Statsrådet Peter Eriksson skapar viss förvirring när han i en intervju med Dagens Nyheter den 29 januari 2017 gör ett oförankrat utspel om att "reavinstskatten bör sänkas rejält". Den nuvarande regeringen ägnar sig ju snarare åt skattehöjningar – och finansminister Magdalena Anderson var därför som väntat snabbt ute och dementerade bostadsministerns utspel.

Dessutom kommer insikten om att det befintliga bostadsbeståndet måste nyttjas bättre lite sent. Det är inte länge sedan som Miljöpartiet – tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna – med en skarp markering röstade ned ett förslag från alliansregeringen, som syftade just till att göra det enklare och mer lönsamt för privatpersoner att hyra ut sin bostad. Bostadsministern kan ju damma av det färdiga förslaget.

Man frågar sig om MP kommer att driva förslaget om sänkta reavinstskatter i kommande budgetförhandlingar med S och V.

Med anledning av det som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Kan statsrådet närmare utveckla vad han menade med det angivna uttalandet, och är det statsrådets avsikt att driva frågan framöver?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-31 Överlämnad: 2017-02-02 Anmäld: 2017-02-03 Svarsdatum: 2017-02-08 Sista svarsdatum: 2017-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga