Förankring av Sveriges deltagande i European Intervention Initiative

Skriftlig fråga 2019/20:105 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sedan Frankrike lanserade sitt projekt E2I sommaren 2018 (baserat på president Macrons Sorbonnetal 2017) har från moderat håll återkommande ställts frågor om svenskt deltagande. Till slut kom besked i september 2019. Former och innehåll i detta samarbete är något deltagande länder utformar tillsammans. Det handlar om att bygga kapacitet men också insikt som underlättar deltagande i olika aktiviteter. Sveriges medverkan i E2I (European Intervention Initiative) kan således i sig medföra ytterligare handling och åtgärder. Det är ett viktigt steg som tas. Så var det även när deltagandet i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen (Pesco) beslutades. Då återkom regeringen med en proposition till riksdagen, proposition 2017/18:44. I en öppen demokratisk debatt och med beslut i riksdagen bekräftades detta vägval. Det finns en styrka i att bredden och den politiska uppslutningen markerades gentemot ännu ett svenskt försvarspolitiskt samarbetsprojekt. I fråga om E2I har försvarsministern hittills endast informerat försvarsutskottet med utrikesutskottet närvarande dagen innan E2I:s försvarsministrar träffades i september 2019.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Har ministern och regeringen för avsikt att förankra beslutet om deltagande i E2I i riksdagen genom överlämnandet av en skrivelse eller proposition?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Överlämnad: 2019-10-04 Anmäld: 2019-10-08 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga