Förbättrade möjligheter till digitalisering i hela landet

Skriftlig fråga 2017/18:790 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Nyligen har regeringen fastställt en ny och mycket ambitiös bredbandsstrategi. Den kan bli bra och bidra till att göra Sverige att blir ett bättre land att leva i – det vill säga om man bor på rätt adress.

Den pågående klyvningen av Sverige är på riktigt, och det gäller även när det kommer till digitaliseringsfrågan. Fiber är den transportinfrastruktur som är nödvändig för att knyta samman bygder och människor, men just nu verkar den bara vara reserverad för tätorter.

Bygderna utanför de större tätorterna får vänta flera år på att få tillträde till det som alla redan har i städerna. Nyligen kunde vi läsa om hur flera tusen människor och hushåll på Vikbolandet i Östergötland har fått besked om att fiberutbyggnaden kommer att dröja ytterligare några år.

Regeringen har förvisso formulerat en ambitiös bredbandsstrategi men har misslyckats med att leverera. Det är nämligen så att en av regeringens egna expertmyndigheter, Trafikverket, sätter käppar i hjulen.

För det första har Trafikverket under föregående år haft olagligt långa handläggningstider; stundtals har de uppgått till sex månader. Lagen kräver att de inte absolut inte ska överstiga fyra månader.

Vidare har Trafikverket nu flaggat för att man inte längre kommer att bevilja utbyggnad av fiber längs med vägarna i det mindre vägnätet. Detta kommer självklart att drabba landsbygden extra hårt eftersom ingen utom i undantagsfall gräver ned fiber mitt i skogen; det görs i anslutning till befintlig infrastruktur. Trafikverkets besked betyder att det inte blir någon fiber över huvud taget utanför de större tätorterna.

Klyvningen av landet och klyvningen mellan människor är på riktigt, och frågan är hur samarbetsregeringen avser att agera.

Regeringen har kollektivt fattat ett beslut om en nationell bredbandsgaranti som ska omfatta alla hushåll med uppkoppling motsvarande minst tio megabit.

Med anledning härav är min fråga till statsrådet Peter Eriksson:

 

Vad kommer statsrådet att göra för att korta handläggningstiderna och förbättra möjligheten till utbyggnad av fiber längs med statens vägnät och därmed inte tillåta sin expertmyndighet att sabotera regeringsbeslutet och motverka digitaliseringen av Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-15 Överlämnad: 2018-02-16 Anmäld: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-02-28 Sista svarsdatum: 2018-02-28
Svar på skriftlig fråga