Förberedelser för förstörelse av den utbyggda hamnen i Slite

Skriftlig fråga 2016/17:565 av Allan Widman (L)

Allan Widman (L)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Företaget Nord Stream har finansierat en utbyggnad av Slite hamn på Gotlands östra kust. Hamnens kapacitet för att ta emot tung materiel har därmed ökat i icke oväsentlig utsträckning. Frågan om hamnen nu ska användas av ett ryskt företag för anläggande av ytterligare gasledningar är nu under beredning både i Region Gotland och i Regeringskansliet.

För mer än åtta år sedan, innan ombyggnaden, aktualiserade jag med dåvarande försvarsministern frågan om att förbereda hamnen för snabb och enkel förstöring.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder så att förstörelse av hamnanläggningen enkelt låter sig göras även vid en ytterligare försämring av säkerhetsläget i vår omvärld?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-12-19 Överlämnad: 2016-12-20 Svarsdatum: 2017-01-04 Sista svarsdatum: 2017-01-04 Anmäld: 2017-01-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga