Företagsobligationer

Skriftlig fråga 2013/14:660 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Peter Norman (M)

 

Allt fler företag använder företagsobligationer som finansieringsmetod. Enligt uppgift har svenska företag hittills i år tagit upp företagsobligationer till ett värde av 65 miljarder kronor. Företagsobligationerna kan bland annat köpas av bankerna, men de påverkar inte bankernas balansräkningar och därmed inte kapitaltäckningen.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Peter Norman följande:

Avser statsrådet att skärpa regelverket kring bankernas affärer med företagsobligationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-04 Överlämnad: 2014-06-04 Anmäld: 2014-06-05 Besvarad: 2014-06-11 Sista svarsdatum: 2014-06-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga