Förmånsbeskattning av miljöbilar

Skriftlig fråga 2018/19:809 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

För miljöbilar ska förmånsvärdet jämkas till samma nivå som hos motsvarande konventionella bilar för att stimulera omställningen. Det har dock framkommit uppgifter om att Skatteverkets bedömning av förmånsvärdet på bilar gynnar dem som har en Tesla. När Skatteverket gör prisjusteringen till ”närmast jämförbara konventionella bil i samma storleksklass” hamnar Tesla med bilar den kraftigt avviker ifrån när det gäller effekt och prestanda. En jämförelse visar att jämförelsebilarna inte ens har hälften så mycket effekt i snitt som Teslan, och de är nästan dubbelt så långsamma med att accelerera från 0 till 100 kilometer i timmen. Det förmånsgrundande priset avviker då väsentligt. Om Skatteverket i stället skulle placera Tesla i den grupp med bilar som har ungefär samma prestanda och effekt skulle förmånsvärdet bli betydligt högre, ca 1 700 kronor per månad.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av det som framkommit om förmånsbeskattningen, i det här fallet gällande Tesla?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-20 Överlämnad: 2019-06-24 Anmäld: 2019-06-25 Sista svarsdatum: 2019-07-08 Svarsdatum: 2019-08-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga