Förmånsbeskattning

Skriftlig fråga 2018/19:807 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det har framkommit uppgifter om att Skatteverkets bedömning av förmånsvärdet på bilar gynnar dem som har en Tesla. När Skatteverket gör prisjusteringen till ”närmast jämförbara konventionella bil i samma storleksklass” hamnar Tesla tillsammans med bilar som den kraftigt avviker ifrån när det gäller effekt och prestanda. Om Skatteverket i stället skulle placera Tesla i den grupp med bilar som har ungefär samma prestanda och effekt skulle förmånsbeskattningen öka med ca 1 700 kronor per månad.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av det som framkommit i förmånsbeskattningen, i det här fallet Tesla?

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2019-06-19 Överlämnad: 2019-06-19 Återtagen: 2019-06-20 Anmäld: 2019-06-24 Sista svarsdatum: 2019-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.