föroreningen av Östersjön

Skriftlig fråga 2000/01:59 av Åbjörnsson, Rolf (kd)

Åbjörnsson, Rolf (kd)

den 13 oktober

Fråga 2000/01:59

av Rolf Åbjörnsson (kd) till miljöminister Kjell Larsson om föroreningen av Östersjön

De senaste veckorna har vi fått rapporter om att oidentifierade fartyg återigen rengör sina maskinrum ute till havs till stor skada för djur- och fågelliv i den känsliga Östersjömiljön. Dessutom innebär oljeutsläppen skador för fiske och turism. Flera problem finns med utsläppen @ dels att identifiera fartygen och dels @ om detta lyckas @ att hitta den personligt ansvarige.

Sveriges ornitologiska förening och oljebolagen i Sverige har föreslagit att fartyg kostnadsfritt ska kunna lämna oljeavfall i svenska hamnar @ precis som varit möjligt tidigare. Trots att Sjöfartsverket för flera år sedan deklarerade att alla hamnar i januari 2000 skulle kunna ta emot maskinrumsavfall så saknas dock mottagningsanläggningar. Samtidigt fortsätter utsläppen orsaka skada.

Regeringens utredare, överåklagare Sven-Erik Alhem, lade i betänkandet Att komma åt oljeutsläppen (SOU 1998:158) fram förslag på åtgärder för att bekämpa oljeutsläppen. I betänkandet görs bedömningen att det nya regelverket mycket väl hade kunnat införas redan i juli år 2000 @ vilket inte skett. Det har i stället framkommit uppgifter, senast i DN den 11 oktober, om att den proposition regeringen skulle lägga fram i ärendet under vintern 2001 riskerar att ytterligare försenas på grund av ordförandeskapet i EU. Detta skulle i så fall innebära att det ytterligare en tid är fritt fram att släppa ut olja i Östersjön med tanke på dagens minimala risk att bli upptäckt och fälld.

När avser regeringen att lägga fram konkreta och genomgripande förslag för att komma åt oljeutsläppen i Östersjön?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-10-13 Anmäld: 2000-10-17 Besvarad: 2000-10-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-10-26)