Försäkringskassans bedömningar kring personlig assistans

Skriftlig fråga 2018/19:769 av Arman Teimouri (L)

Arman Teimouri (L)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Trots ändrade direktiv i regleringsbrevet till Försäkringskassan fortsätter myndigheten med bedömningar kring personlig assistans som starkt kan ifrågasättas.

Skrivningen i regleringsbrevet säger klart och tydligt att Försäkringskassan ska uppfylla de nationella målen för funktionsrättspolitiken, som bland annat innebär full delaktighet. Målen bygger helt och hållet på FN-konventionen. Myndighetens agerande är raka motsatsen.

Jag ser med stor oro på de rapporter vi dagligdags får om hur Försäkringskassan fortsätter att göra egna tolkningar i samma riktning som tidigare år. Myndighetens tolkningar strider mot lag och rättsfall, och de menar att deras egen tolkning och inställning är "mer rätt".

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur avser ministern och regeringen att säkerställa att regleringsbrevet fullföljs av Försäkringskassan så att de nationella målen för funktionsrättspolitiken uppfylls?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-13 Överlämnad: 2019-06-13 Anmäld: 2019-06-14 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26
Svar på skriftlig fråga