Försäkringskassans nationella center i Karlshamn

Skriftlig fråga 2011/12:167 av Svensson, Suzanne (S)

Svensson, Suzanne (S)

den 23 november

Fråga

2011/12:167 Försäkringskassans nationella center i Karlshamn

av Suzanne Svensson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Under de senare åren har Blekinge drabbats hårt av bland annat bilindustrins nedgångar vilket lamslog hela västra Blekinge. Därför var Försäkringskassans nationella centers etablering i Karlshamn ett välkommet inslag på arbetsmarknaden.

Det fanns naturligtvis ingen centralt given plats, men med gott samarbete mellan kommunens egna enheter, bolag och FK löste detta sig genom stora ekonomiska investeringar i ombyggnation med mera. Nu några år efter FK:s omorganisation sker nya radikala förändringar och man viktar olika kommuner och regioner mot varandra, i detta fall Karlshamn mot Kalmar, av följande anledningar: Kalmar är en större stad, vilket onekligen stämmer. Kontoret uppges vara större i Kalmar, vilket är ett felaktigt påstående. Vad gäller universitet och högskola har Karlshamn en egen placerad högskola, BTH, tillsammans med Karlskrona samt god närhet till Kristianstad och Lund, till vilka det är goda pendlingsmöjligheter med tåg eller som till Växjö med buss. Några rekryteringsproblem finns absolut inte i västra Blekinge med omnejd, detta kan vi konstatera eftersom centrat hela tiden har vuxit och haft god personaltillströmning.

Denna förslagna förändring upplevs regionalt som en lekstuga och ett slöseri med skattebetalarnas pengar.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet att vidta så att förändringarna inom Försäkringskassans organisation, som i exemplet ovan med NFC i Karlshamn, sker på ett sådant sätt att skattemedel och arbetstillfällen inte riskeras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-11-23 Anmäld: 2011-11-23 Besvarad: 2011-11-30 Svar anmält: 2011-11-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-30)