Försämring av arbetsvillkor för personliga assistenter

Skriftlig fråga 2013/14:715 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Statsrådet Ulf Kristersson (M)

 

Försäkringskassan har beslutat att i augusti införa ett nytt system för kontroll av arbetstid för personliga assistenter. Syftet är att få bättre överblick av verksamheten och att förhindra fusk, vilket är viktigt.

Försäkringskassan kommer från och med augusti att maximera antalet jourtimmar, vilket innebär att en personlig assistent kan jobba maximalt tolv timmar per vecka. Det är en halvering av den jourtid som är vanligt förekommande i dag bland personliga assistenter.

Detta får omfattande konsekvenser för de anställda. Det innebär sämre arbetsvillkor för de anställda, men drabbar även brukarna, då personalomsättning kommer att öka och kontinuiteten i verksamheten minska.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att bättre kontroll av assistentersättning inte leder till sämre arbetsvillkor för de anställda?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-06-26 Överlämnad: 2014-06-27 Sista svarsdatum: 2014-07-02 Besvarad: 2014-07-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga