Förseningen av trafikskolornas alkoholutbildning

Skriftlig fråga 2005/06:1279 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)

den 23 mars

Fråga 2005/06:1279 av Johnny Gylling (kd) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Förseningen av trafikskolornas alkoholutbildning

Det ökande rattfylleriet utgör det största hotet mot trafiksäkerhetsarbetet och nollvisionen. Bristfälliga kunskaper och attityder om alkohol i trafiken fortsätter att skörda liv. I regeringens proposition Fortsatt arbete för en säker vägtrafik, från maj 2004, gjordes bedömningen att riskutbildningen i körkortsutbildningen ska utvecklas så att den förutom riskerna med körning på halt underlag även inbegriper bland annat alkohol och andra droger i trafiken.

Under de snart två år som gått har Vägverket och landets trafikskolor förberett denna utvecklade och mycket angelägna riskutbildning. Vägverkets plan var till helt nyligen att lärarutbildningen skulle ha startat den 20 mars 2006. Vägverket har nu på ett för trafikskolorna mycket överraskande sätt lagt i bromsen. Anledningen uppges vara att bestämmelserna i körkortslagen och körkortsförordningen inte medger att Vägverket utfärdar föreskrifter med sådana ytterligare krav på riskutbildning. För att Vägverket ska kunna föreskriva om ett utökat obligatorium i förarutbildningen krävs en lagändring som beslutas av riksdagen och därmed en betydande beredningstid. Den utökade riskutbildningen är nu därför uppskjuten på obestämd tid.

Det visar på uppenbara brister i Näringsdepartementets hantering av frågan när det nära två år efter regeringens trafiksäkerhetsproposition uppdagas att befintlig lagstiftning inte medger de ökade krav och den utvecklade utbildning som utlovats. Kunskapen om gällande lag har varit klart otillräcklig.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att riskutbildning om alkohol och droger så snart som möjligt ska kunna göras obligatorisk inom förarutbildningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-23 Anmäld: 2006-03-23 Besvarad: 2006-03-29 Svar anmält: 2006-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-29)