Forskning inom livsmedelsstrategin

Skriftlig fråga 2014/15:578 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

På regeringens hemsida står följande att läsa om den viktiga livsmedelsstrategin: Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan från primärproduktion till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns konsumtion, restaurang och måltidupplevelser. Strategin tar sin utgångspunkt i primärproduktionen, men alla livsmedelskedjans delar är viktiga och behövs för att skapa en långsiktig strategi som ger jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Många olika delar omnämns således men förvånansvärt nog nämns inte behovet av forskning, vilket är en mycket viktig faktor generellt men också för att kunna exportera livsmedel med hög förädlingsgrad.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

  • Har statsrådet för avsikt att inkludera behovet av forskning och innovation i livsmedelsstrategin som rör primärproduktion?
  • Har statsrådet för avsikt att inkludera behovet av forskning och innovation i livsmedelsstrategin för livsmedelsindustrin med syfte att möta och förbättra de behov som livsmedelsindustrin har?
Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-26 Överlämnad: 2015-05-26 Anmäld: 2015-05-27 Svarsdatum: 2015-06-03 Sista svarsdatum: 2015-06-03