Forskningsmedel till Formas

Skriftlig fråga 2018/19:203 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Då riksdagen beslutade om den senaste forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft i april 2017 innebar det bland annat att forskningsfinansiären Formas fick i uppdrag att bygga upp och driva några tioåriga nationella forskningsprogram. Likaså aviserades vilka medel som Formas skulle tilldelas de påföljande åren. Riksdagen har varit överens om vikten av långsiktiga villkor för forskning. Därför var det förvånande att regeringen i sin övergångsbudget utelämnade de beslutade tillskotten som Formas hade att påräkna. I den M-KD-budget som sedermera vann majoritet i riksdagen tillfördes emellertid den aviserade ökningen av forskningsmedel. Nu är det viktigt att veta om regeringen kommer att acceptera den återbördade forskningssatsning som M-KD-budgeten innebar för Formas.

Med hänvisning till ovan vill jag därför fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Kommer de forskningsmedel som anslogs till Formas i den av riksdagen beslutade M-KD-budgeten att påverkas negativt i vårändringsbudgeten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-12 Överlämnad: 2019-02-13 Anmäld: 2019-02-14 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga