Förskottering av EU-ersättningar

Skriftlig fråga 2017/18:1602 av Kristina Yngwe (C)

Kristina Yngwe (C)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den långa perioden av torka och värme har lett till att många lantbrukare fått betydande skördeminskningar vilket kommer få allvarliga konsekvenser för många företag. Att säkra likviditet för att kunna betala inköp av foder, halm och andra insatsvaror är en mycket viktig åtgärd. Det var positivt att regeringen ansökte om förskottering av ersättningarna hos EU-kommissionen, och kommissionen har godkänt en förskottering på 85% av direktstöden i oktober istället för ordinarie december. Detta skulle vara värdefullt för de många lantbruksföretag som under hösten kommer kämpa för att hålla verksamheten flytande. Dock har Jordbruksverket meddelat att de inte kommer förskottera direktstöden utan bara miljöersättningarna som handlar om ca 250 miljoner kronor, vilket är en liten summa jämfört med direktstöden. Motiveringen är att förskottering av direktstöden skulle riskera att leda till förseningar. Många lantbrukare undrar nu med rätta hur det kan komma sig att Jordbruksverket gör denna bedömning, och en naturlig följdfråga är så klart om regeringen kommer säkerställa att myndigheten har de resurser som behövs för att utbetalningarna ska göras så fort det bara går. Detta dessutom efter flera år av försenade utbetalningar som undergrävt företagens förtroende för systemet. Två månaders väntan kan vara avgörande för ett företag med räkningar att betala och djur att köpa in foder till.

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är därför:

Vad avser statsrådet vidta för åtgärder för att säkerställa att direktstöden kan börja utbetalas redan i oktober?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-08-06 Överlämnad: 2018-08-06 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-20 Sista svarsdatum: 2018-08-20
Svar på skriftlig fråga