Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Förtidsröster

Skriftlig fråga 2019/20:121 av Fredrik Lindahl (SD)

Fredrik Lindahl (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I Valmyndighetens rapport Erfarenheter från Europaparlamentsvalet 2019 konstaterar man återigen en rad brister med nuvarande distributionssystem avseende transport av inkomna förtidsröster. Postnord, som enligt Valmyndigheten är den enda lämpliga aktören för att ordna dessa transporter, hade drabbats av flera incidenter och tillbud. Trots ökat fokus på att upprätta säkra rutiner så glömdes förtidsröster bort på flera orter. I Östra Göinge kommun missades det 102 röster till EU-valet, vilket skulle ha inneburit att den kommunen hade behövt göra om valet om det varit fråga om val till kommunfullmäktige och samma antal röster hade förkommit. Således innebär det att även smärre incidenter kan leta till ansenliga konsekvenser och stora omkostnader.

Distributionen har trots fortsatta brister både blivit dyrare och mer tidskrävande. Det är väsentligt att distributionen av inkomna förtidsröster fungerar för att undvika förtroendeskada för valsystemet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser regeringen att vidta några åtgärder med anledning av att förtidsröster uppenbarligen försvinner?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-08 Överlämnad: 2019-10-09 Anmäld: 2019-10-10 Sista svarsdatum: 2019-10-16 Svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga